Tuyển sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh học viện Quản lý

thuộc Đại học Quốc lập Đài Loan

Chương trình Global MBA của Đại học Quốc gia Đài Loan là chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Được thành lập năm 1995, chú trọng cả lý thuyết và thực hành, đào tạo các nhà quản lý và doanh nhân của các công ty đa quốc gia. Hiện tại, có hơn 500 sinh viên từ 60 quốc gia đã đến Đài Loan để học tập. Nâng cao tầm nhìn quốc tế cho sinh viên và bắt kịp xu hướng phát triển của các doanh nghiệp thế giới.

Ngày đăng ký cho sinh viên quốc tế:

Giai đoạn 1: Từ ngày 05/09 đến ngày 05/12/2022.

Giai đoạn 2: Từ ngày 19/12 đến ngày 20/02/2022.

Thông tin chi tiết mời tham khảo tại: https://gmba.ntu.edu.tw/en/applying/dates_and_deadlines