Tuyển sinh hệ thạc sỹ chương trình Công nghệ điều khiển từ xa
Đại học Quốc lập Trung ương Đài Loan

Hệ thống học bổng icdf chương trình thạc sỹ Công nghệ điều khiển từ xa của Đại học Quốc lập Trung ương Đài Loan đã mở, các bạn có đam mê với công nghệ, nhanh tay đăng ký nhé.
Đại học Quốc lập Trung ương Đài Loan kết hợp với Quỹ Phát triển Hợp tác Quốc tế Đài Loan cung cấp nhiều suất học bổng thạc sỹ chương trình Công nghệ điều khiển từ xa.
Thời gian nộp hồ sờ: từ nay đến hết ngày 31/3/2023.
Thông tin chi tiết về chương trình học, vui lòng tham khảo: https://www.csrsr.ncu.edu.tw/
Thông tin về học bổng vui lòng tham khảo https://www.icdf.org.tw/