TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐÀI LOAN TUYỂN SINH THẠC SỸ – TIẾN SỸ LỚP MÙA XUÂN NĂM 2022

? Hạn đăng kí đến hết ngày 7 tháng 10 năm 2021!

Thời gian này, sinh viên quốc tế chỉ nhận hồ sơ cho chương trình học thạc sĩ và tiến sĩ, chương trình thạc sĩ mở cửa nhập học lần đầu tiên vào tháng 2, và khoảng 75 khoa mở cửa cho sinh viên đăng ký học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ.

Học bổng sinh viên năm nhất cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ của trường cung cấp:

FREE toàn bộ học phí + trợ cấp sinh hoạt hàng tháng.

Những sinh viên muốn xin học bổng phải điền thông tin trên hệ thống.

Để biết thông tin chi tiết đăng ký , vui lòng tham khảo trang đăng ký sinh viên quốc tế của trang web tuyển sinh sinh viên nước ngoài ( intadmission@ntu.edu.tw )