Trung tâm Hoa ngữ trường đại học Giáo dục Đài Trung Đài Loan tổ chức trại hè tiếng Hoa giành cho các em nhi đồng năm 2011, hoan nghênh đăng ký tham dự (giới hạn độ tuổi: từ 7 đến 12 tuổi)

Mọi thông tin liên quan mời các bạn xem trang web dưới đây:

http://clc.ntcu.edu.tw/news_detail.php?sn=35