“Diễn đàn giáo dục Đài Loan-Việt Nam năm 2011” dự định tổ chức vào ngày 23/11/2011 tại cơ sở chính trường đại học Đà Nẵng.

“Triển lãm du học giáo dục đại học Đài Loan năm 2011” dự định tổ chức vào ngày 21/11 ( tại TPHCM), ngày 24/11 (tại Đà Nẵng), 25/11 (tại Hà Nội).

Địa điểm tổ chức:

cơ sở chính của các trường: Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học quốc gia Hà Nội