Thông tin liên quan về cách ly tại nhà đối với sinh viên nước ngoài không có thẻ cư trú có hiệu lực nhập cảnh đến Đài Loan học tập năm học 2021

Hiện tại, địa điểm cách ly nhập cảnh vẫn chưa áp dụng cho điểm cách ly tại ký túc xá của trường đã được cơ quan y tế địa phương xác nhận, do vậy, địa điểm cách ly tại nhà của sinh viên nước ngoài không có thẻ cư trú có hiệu lực chỉ giới hạn tại địa điểm cách ly tập trung và khách sạn cách ly.

Do tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khuyến khích sinh viên nước ngoài ưu tiên lựa chọn điểm cách ly tập trung.

Để sinh viên nước ngoài thuận lợi đi xe chuyên dụng phòng dịch về địa điểm cách ly sau khi đến sân bay, Bộ Giáo dục sẽ xem xét số lượng sinh viên nhập cảnh trong một ngày để điều phối và cử nhân viên của trường có nhiều sinh viên nhập cảnh trong ngày hỗ trợ việc đi xe chuyên dụng phòng dịch về nơi cách ly sau khi nhập cảnh.

Do vậy, trường có nhiều sinh viên nhập cảnh trong một ngày phải nắm rõ được số lượng nhân viên của trường đã được tiêm chủng, đồng thời nắm rõ quy trình nhập cảnh của sinh viên nước ngoài và lên danh sách nhân viên trực đón sân bay để Bộ Giáo dục thuận tiện trong việc điều phối nhận sự hỗ trợ công tác đón sân bay.

Nếu cần trường cử nhân viên hỗ trợ thì Phòng Sinh viên nước ngoài nhập cảnh của Bộ Giáo dục chậm nhất sẽ thông báo cho trường trước 2 ngày, mỗi trường cử tối đa 3 nhân viên tới sân bay để hỗ trợ.