Thông tin tuyển sinh Sinh viên nước ngoài khóa học mùa thu năm 2019 tại Đại học Fu Jen

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ:2019/04/15

**Đăng ký nhập học tại :http://idsa.oie.fju.edu.tw

**Điện thoại liên hệ:+886-2-29056376

**Email:idsa@mail.fju.edu.tw