Thông tin tuyển sinh khóa mùa thu năm 2019 tại Đại học Quốc lập Dương Minh

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ:31/03/2019

**Phương thức xin nhập học, mời tham khảo tại : http://oia.ym.edu.tw/index.php/en-gb/

**Người liên hệ: Ms Trudy Wu

** Email: trudy@ym.edu.tw

**Điện thoại liên hệ: +886-2-2826-7000#2244