Thông tin tuyển dụng Viện trưởng Học viện Ngoại ngữ Đại học Quốc lập Chính Trị

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ: 17/05/2019

**Chi tiết thông tin tuyển dụng, mời tham khảo tại :

http://posman.nccu.edu.tw/app/news.php?Sn=2483

**Liên hệ: Mr Yeh

**Điện thoại: 886-2-29393091ext62062

**Email: new04270@nccu.edu.tw