Thông tin siêu tập tranh tham gia triển lãm “Triển lãm vẻ đẹp thành phố Đài Trung-Da Dun Mei lần thứ 24”

Cục Văn hóa Thành phố Đài Trung tổ chức “Triển lãm vẻ đẹp thành phố Đài Trung-Da Dun Mei lần thứ 24”, tham gia triển lãm không hạn chế về quốc tịch.

**Thời gian nhận hồ sơ tham gia: từ ngày 1 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2019.

**Thông tin liên quan, mời tham khảo tại :

https://www.dadunfae.taichung.gov.tw/latestevent/index-1.asp?parser=9,3,11,,,,16

https://www.culture.taichung.gov.tw/NewsContent.aspx?menuID=122$id=21707