Thông tin khóa học tiếng Hoa tại trung tâm tiếng Hoa Trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc.(Học bổng Bộ Ngoại giao Đài Loan)

Đối với các bạn học sinh muốn xin Học bổng Bộ ngoại giao Đài Loan, Trung tâm tiếng Hoa cung cấp các hạng mục sau:

1, Nôi dung khóa học với chủ đề chính là sinh hoạt hàng ngày và học tập, sau khi hoàn thành khóa học , học sinh có đủ vốn tiếng Hoa để có thể học tiếp học vị.

2, Một tuần học 2-3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, thời gian học tập ít nhất nhưng phát huy hiệu quả cao nhất.

3, Hỗ trợ học sinh thông qua TOCFL, đạt được điều kiện tiếp tục xin Học bổng Bộ Ngoại giao Đài Loan)

**Liên hệ: 886-2-2771-2171 ext 1710/1746 / email:cltc@mail.ntut.edu.tw

Web: http://cltc.ntut.edu.tw