Thông tin Sở Phát triển Thanh niên Bộ giáo dục tổ chức 2 đợt “ Hoạt động giao lưu thanh niên sáng tạo khởi nghiệp theo chính sách Tân hướng nam” vào giữa cuối tháng 7/2019 cho khu vức phía Bắc và khu vực phía Nam.

Hoạt động này dự kiến sẽ xét tuyển 100 sinh viên có hứng thú với sáng tạo khởi nghiệp để tham gia chương trình (bao gồm sinh viên Thạc sĩ, Tiến sĩ và sinh viên Đại học chuẩn bị tốt nghiệp).Hoạt động này lần được tổ chức tại khu vực phía Bắc và khu vực phí Nam Đài Loan. Nội dung của hoạt động sẽ là các lớp tập huấn sáng tạo, thăm quan các đơn vị sáng tạo khởi nghiệp, giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn và giao lưu văn hóa… thúc đẩy sinh viên có cơ hội phát huy giao lưu sáng tạo khởi nghiệp Quốc tế.

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký:30/04/2019

Thông tin cơ bản về hoạt động như sau

**Khu vực phía Bắc

1, Thời gian:2019/07/21-2019/07/28

2, Địa điểm:Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Đài Loan

3, Số người tham dự:dự kiến có 30 sinh viên trong nước, 30 sinh viên thuộc các Quốc gia Tân hướng nam (bao gồm 10 sinh viên nước ngoài đang học tập tại  Đài Loan), tổng 60 sinh viên tham gia.

4, Web đăng ký: https://pse.is/ETMTW

5, Web thông tin hoạt động:

https://www.bic.ntust.edu.tw/beyond-cbcamp2

6, Liên hệ:ViVi Chen, email:beyond.sbcamp@gmail.com

Điện thoại:886-2-2733-3141#5327

 

**Khu vực phía Nam

1, Thời gian:2019/07/22-2019/07/31

2, Địa điểm:Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Cao Hùng

3, Số người tham dự:dự kiến có 15 sinh viên trong nước, 25 sinh viên thuộc các Quốc gia Tân hướng nam (bao gồm 5 sinh viên nước ngoài đang học tập tại  Đài Loan), tổng 40 sinh viên tham gia.

4, Web đăng ký: http://gg.gg/2ndstartupstartsnaow

5, Web thông tin hoạt động:htttps://goo.gl/gdyV6Z

6, Liên hệ: Susan Chang,

email: 2ndstartupstartsnow@gmail.com

Điện thoại:886-7-601-1000#38011