Bắt đầu từ 17:30 ngày 23/09/2022, quý khách tới nhận chứng chỉ năng lực Hoa ngữ TOCFL tại phòng Giáo dục – Văn phòng Đài Bắc Hà Nội vui lòng đặt lịch hẹn trước ít nhất 01 ngày làm việc.

Phương thức liên hệ:

Email: tweduvn@gmail.com

Điện thoại : 02438335501 nhánh 8459

Quý khách chưa đặt lịch hẹn trước sẽ không được tiếp đón. Khi đi quý khách vẫn cần phải chuẩn bị sẵn các giấy tờ theo quy định hiện hành để nhận chứng chỉ.

Xin trân trọng cảm ơn!