Mời các bạn thí sinh mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc và một bản photo đến nhận bảng điểm và chứng chỉ TOCFL ngày 16/09/2022.

Nếu ủy thác cho người khác lĩnh bảng điểm và chứng chỉ hộ, người được ủy thác vui lòng mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc và một bản photo, và bản photo CMTND/CCCD/Hộ chiếu của thí sinh.

Quý khách đến lấy chứng chỉ vui lòng đặt lịch hẹn trước qua email tweduvn@gmail.com hoặc số điện thoại 02438335501 máy lẻ 8459. Tiêu đề email vui lòng ghi rõ: [Họ tên thí sinh] thi ngày [ngày thi] đặt lịch hẹn lấy chứng chỉ TOCFL. Ví dụ: Nguyễn Văn A thi ngày 16/09/2022 đặt lịch hẹn đến lấy chứng chỉ.

Địa điểm nhận chứng chỉ: Phòng Giáo dục, tầng 20A, Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giờ hành chính: 08:30 – 17:30, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.