Mời các bạn thí sinh mang theo CMTND bản gốc và một bản photo đến nhận bảng điểm và chứng chỉ TOCFL ngày 10 /06/2022.

Nếu ủy thác cho người khác lĩnh bảng điểm và chứng chỉ hộ, người được ủy thác vui lòng mang theo CMTND bản gốc và một bản photo, và bản photo CMTND của thí sinh.

Địa điểm nhận chứng chỉ: Phòng Giáo dục, tầng 20A, Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.