Mời các bạn thí sinh mang theo CMTND đến nhận bảng điểm và chứng chỉ TOCFL ngày 08/03   /    2019                                                                                                    .      
Địa điểm nhận chứng chỉ: Phòng Giáo dục, tầng 20A, Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.