Phòng Giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính 5/8/2022
Thời gian đăng ký: Từ 6/6/2022 đến ngày 5/7/2022
Số lượng đăng ký: 135 người
Lưu ý: Khi số người đăng ký đã đạt 120 người, hệ thống sẽ tự động dừng nhận đăng ký mà không đưa ra thông báo.
Thời gian thi dự kiến: 5/8/2022
Hình thức thi:CAT – Không phân cấp
Liên hệ: 04-38335501 ext.8459
Email: tweduvn@gmail.com
Lưu ý: Chúng tôi không nhận đăng ký trực tiếp hay qua email, vui lòng đăng nhập vào hệ thống đăng ký