Phòng Giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính   22/12/2018       .

Thời gian đăng ký: Từ 22/10/2018   đến   ngày 22/11/  2018

Số lượng   đăng ký  : 96 người

Lưu ý: Khi số người   đăng ký   đã đạt 96 người, hệ thống sẽ tự động dừng nhận đăng ký mà không đưa ra thông báo.

Thời gian thi dự kiến: 22 /12/2018

Hình thức thi:   CAT-không phân cấp

Liên hệ: 04-38335501 ext.8459

Email: tweduvn@gmail.com

Link đăng ký thi:   https://vn.sc-top.org.tw/vn/index.php

Lưu ý: Chúng tôi không nhận đăng ký trực tiếp hay qua email,   vui lòng đăng nhập vào hệ thống đăng ký