Phòng Giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính  21 /8/2020                                        .

Thời gian đăng ký: Từ 15/6/2020     đến     ngày 21/7/ 2020

Số lượng     đăng ký    : 180người

Lưu ý: Khi số người      đăng ký      đã đạt 180 người, hệ thống sẽ tự động dừng nhận đăng ký mà không đưa ra thông báo.

Thời gian thi dự kiến: 21 /8/2020

Hình thức thi:     CAT-     không   phân cấp

Liên hệ: 04-38335501 ext.8459

Email: tweduvn@gmail.com

Link đăng ký thi:     https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php

Lưu ý: Chúng tôi không nhận đăng ký trực tiếp hay qua email,      vui lòng đăng nhập vào hệ thống đăng ký