Phòng Giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính 20/1/2018. Thời gian ghi danh: Từ 7/12/2017 đến hết 16:00 ngày 20/12/ 2017 Số lượng ghi danh: 84 người Lưu ý: Khi số người ghi danh đã đạt 84 người, hệ thống sẽ tự động dừng nhận đăng ký mà không đưa ra thông báo. Thời gian thi dự kiến: 20/1/2018 Hình thức thi: CAT – không phân cấp Liên hệ: 04-38335501 ext.458-459 Email: tweduvn@gmail.com Lưu ý: Chúng tôi không nhận đăng ký trực tiếp hay qua email, mời xem file đính kèm: Hướng dẫn đăng ký online