Trường cao đẳng nghề Việt Xô xin thông báo bắt đầu mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính   19 /01/2019             .

Thời gian đăng ký: Từ 10/12/2018       đến       ngày 17/12/      2018

Thời gian thi dự kiến: 19 /01/2019

Lệ phí thi: 700.000VND

Liên hệ:  Ms Ngoc 0984538320

http://vixo.edu.vn/vi/