Phòng Giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ TOCFL trên máy tính 09/12/2022.

Thời gian đăng ký: Từ 11/10/2022 đến ngày 09/11/2022

Số lượng đăng ký: 120 người

Lưu ý: Khi số người đăng ký đã đạt 120 người, hệ thống sẽ tự động dừng nhận đăng ký mà không đưa ra thông báo.

Thời gian thi dự kiến: 09/12/2022

Hình thức thi: CAT – Không phân cấp

Liên hệ: 04-38335501 máy lẻ 8459

Email: tweduvn@gmail.com

Link đăng ký thi: https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php

Lưu ý: Chúng tôi không nhận đăng ký trực tiếp hay qua email, vui lòng đăng nhập vào hệ thống đăng ký.