THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG ĐÀI LOAN- BỘ  GIÁO DỤC NĂM 2020

(KHU VỰC TỪ HUẾ TRỞ RA MIỀN BẮC VIỆT NAM + LÀO)

Phòng Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa  Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo. Kết quả học bổng Đài Loan (MOE) của Bộ giáo dục Đài Loan năm 2020 đã được email thông báo cho các ứng viên chính thức và dự bị, vui lòng chú ý nhận và phản hồi email trước 17/7/2020.

**Mọi thông tin liên quan , vui lòng liên hệ:

Điện thoại :0243-8335501 ext 8458

Email:tweduvn@gmail.com