Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam

Thông Báo

Quý khách đến làm việc với Phòng Giáo dục, xin vui lòng liên hệ

đặt lịch hẹn trước ít nhất 01 (một) ngày làm việc.

Phương thức liên hệ:

Email: tweduvn@gmail.com

Điện thoại : 02438335501 nhánh 8458/8459.