THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỜI GIAN PHỎNG VẤN- HỌC BỔNG MOE 2019

(Dành cho các ứng viên đã nộp hồ sơ xin học bổng từ 1/2/2019 đến 31/3/2019)

Các bạn ứng viên tham gia Học bổng Đ ài Loan (MOE) thân mến!

Vui lòng nhấn vào đ ư ờ ng link sau đ ể đă ng ký và chọn ngày phỏng vấn (hạn đă ng ký h ết ngày 26/5/2019).

https://forms.gle/hAvrgLjkid8NQ8EP7

Danh sách và thời gian phỏng vấn chính thức, sẽ đ ược công bố vào ngày 30/5/2019.

Mọi thông tin liên quan cần giải đ áp, vui lòng liên hệ ​ : ​​ +84-24-3833-5501 ext. 8458