*Giới thiệu về khóa học:

Được sự thông qua cho phép của Bộ giáo dục Đài Loan, Trường đại học Quốc gia Sư phạm Đài Loan liên kế với Học viện Thương mại Darla Moore trường Đại học South Carolina mở lớp Đào tạo Thạc sỹ kép chuyên ngành quản lý doanh nghiệp (Double Degree Program for International Master of Business Administration – DIMBA)

*Thời gian ghi danh : Từ ngày 15/12/2015 đến ngày 31/3/2016

*Đặc điểm khóa học : 1 năm với 3 học kỳ, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể dành được hai học vị ngành MBA của trường đại học quốc gia sư phạm Đài Loan và trường Đại học South Carolina.

Điều kiện tốt nghiệp: hoàn thành 16 môn học (48 học phần), thục tập trong doanh nghiệp, luận văn thạc sỹ.

*Số lượng tuyển sinh : 5 sinh viên Đài Loan, 25 sinh viên quốc tế.

*Điều kiện xin học:

  1. Học lực từ đại học trở lên
  2. GRE 310 trở lên hoặc GMAT 580 trở lên. Nếu đã có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm có thể miễn thi GRE/GMAT.
  3. iBT 85 điểm trở lên hoặc ielts 6.5 trở lên.

*Học phí : học phí 1 năm 35,000 đô la Mỹ, gồm 3 học kỳ. Mỗi học kỳ trung bình 11,667 Đô la Mỹ. Học phí chỉ bao gồm tiền học phần, những chi phí khác như phí giao thông, ăn ở, phí bảo hiểm do sinh viên tự chi trả.

* Website ghi danh : http://dd.mgt.ntnu.edu.tw/

*Facebook https://www.facebook.com/NTNU.USC.DIMBA