Thông báo bảo lưu tư cách nhận học bổng tiếng Hoa của Bộ Giáo dục Đài Loan năm 2019 (đối với ứng viên nhận học bổng tiếng Hoa 2019  khu vực từ Huế trở ra bắc Việt Nam và Lào vẫn chưa sang Đài Loan học tập)

Nhằm đối phó với sự phát triển của dịch Viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Việt Nam (khu vực từ Huế trở ra bắc) và Lào, ứng viên nhận học bổng tiếng Hoa năm học 2019, nếu dự định lùi lịch học tiếng Hoa tại Đài Loan sang năm học 2020 (ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021), thì được bảo lưu tư cách nhận học bổng:

1, Vui lòng liên hệ với Phòng Giáo dục-Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam hoặc gửi thư điện tử tới hòm thư điện tử của Văn phòng ( tweduvn@gmail.com) để xác nhận bảo lưu tư cách nhận học bổng.

2, Có Giấy tờ xác nhận trường đăng ký xin học tiếng Hoa tại Đài Loan lùi lịch học do ảnh hưởng của dịch bệnh.

3, Nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận học bổng tiếng Hoa năm học 2019 đã cấp phát.

 

Mọi thông tin liên quan, vui lòng liên hệ:024-38335501 nhánh 8458 ; email: tweduvn@gmail.com