Quy định du học Đài Loan đối với sinh viên Đại lục

I. Quy định cho sinh viên Đại lục du học Đài Loan khác với sinh viên có quốc tịch nước ngoài, sinh viên Đại lục cần dựa theo “Quy định cho sinh viên Đại lục đến Đài Loan học tập tại các trường từ Cao đẳng trở lên”.

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=H0030052)。

II. Quy trình đăng ký xin nhập học: Sinh viên Đại lục đến Đài Loan du học, cần chuẩn bị và nộp cho Ủy ban liên hợp tuyển sinh Đại lục hoặc trường xin theo học những giấy tờ cần thiết trong thời gian quy định, những sinh viên trúng tuyển, sẽ được trường cấp phát giấy thông báo nhập học (điều 7).

III. Giấy tờ cần chuẩn bị

  1. Đơn đăng ký xin nhập học
  2.  Bằng tốt nghiệp cao nhất và bảng điểm hoặc chứng nhận học tập.
  3. Chứng minh tài chính, hoặc xác nhận học bổng toàn phần của chính phủ, các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục tại Đài Loan.
  4. Giấy tờ khác theo quy định của trường

IV. Danh sách các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học Trung Quốc đại lục được công nhận do Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục cập nhật định kỳ, đến tháng 4 năm 2016 có 155 trường tại Đại lục được công nhận. https://depart.moe.edu.tw/ED2200/News_Content.aspx?n=5E9ABCBC24AC1122&s=2690D12DF5118DE0

V. Tháng 4 năm 2020 Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố, dựa tình hình dịch bệnh và tình hình đôi bờ eo biển, quyết định tạm dừng cho sinh viên Đại lục đến Đài Loan học tập, những sinh viên đang theo học tại Đài Loan, có thể lựa chọn tiếp tục ở lại học. Bộ Giáo dục Đài Loan bày tỏ với Bộ Giáo dục Trung Quốc, luôn hoan nghênh sinh viên Đại lục đến Đài Loan học tập, mong muốn khôi phục chính sách tuyển sinh Đại lục. Những vấn đề liên quan chính sách mở cửa có thể liên hệ chính phủ Trung Quốc để được hỗ trợ.

 

陸生赴臺就學相關規定 Viet