Panorama kỳ tháng 10 / 2022

Những lớp học khác nhau tại Panorama kỳ tháng 10 / 2022

Tạp chí kỳ này giới thiệu 4 “Lớp học khác nhau” với các khía cạnh “Học tiếng mẹ đẻ”, “Giáo dục Thực phẩm và Nông nghiệp”, “Văn hóa truyền thống”.

“Mỹ học tiêu khiển giải trí”, thể hiện sức sống và nhiệt huyết học tập trong các lĩnh vực đa dạng của người Đài Loan ở mọi lứa tuổi; đồng thời dẫn dắt độc giả đi xuyên qua rừng rậm, cầu sắt, khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của núi Thái Bình.

Bên cạnh đó, sau khi làm quen với Like It Formosa-công ty chuyên tổ chức các chuyến du lịch đi bộ miễn phí, sẽ phát hiện thấy thì ra cũng có thể khám phá Đài Loan bằng những cách này.

Mời các bạn đọc thêm tại: https://www.taiwan-panorama.com/vi/CoverStory…