Kho tàng nhân tài du học sinh Việt Nam

Nhằm thành lập “Kho tàng nhân tài du học sinh Việt Nam”, tăng cường liên hệ giữa các bạn sinh viên Việt Nam sang du học Đài Loan, đồng thời kết hợp chặt chẽ với nhu cầu doanh nghiệp, tiến tới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Đài Loan và Việt Nam, chúng tôi mong rằng nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Nếu bạn đã từng du học sang Đài Loan, hoặc đang du học tại Đài Loan, vui lòng bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân cơ bản của bạn, chúng tôi sẽ giữ liên lạc với bạn, cung cấp những thông tin tuyển dụng đến bạn, và mời bạn tham gia các hoạt động liên hoan của “Hội sinh viên Việt Nam sang du học Đài Loan”.

Sau khi điền xong mẫu thông tin, vui lòng gửi về Trung tâm Dữ Liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam.
Email: tweduvn@gmail.com