Thí sinh tải file đính kèm bên dưới để nắm được cách đăng kí thi TOCFL trực tuyến tại Văn phòng Đài Bắc Hà Nội.

Văn phòng Đài Bắc Hà Nội KHÔNG nhận đăng kí trực tiếp / đăng kí qua điện thoại / đăng kí qua email.

Hướng dẫn mở tài khoản đăng kí dự thi: Huong_dan_mo_tai_khoan_dang_ki_thi_TOCFL

Hướng dẫn đăng kí dự thi khi đã có tài khoản: Huong_dan_dang_ki_thi_TOCFL_khi_da_co_tai_khoan