Home – Tiếng Việt

Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam Thông Báo Quý khách đến làm việc với Phòng Giáo dục, vui lòng liên hệ đặt lịch hẹn trước….

Bắt đầu từ 17:30 ngày 23/09/2022, quý khách tới nhận chứng chỉ năng lực Hoa ngữ TOCFL tại phòng Giáo dục – Văn phòng Đài Bắc Hà Nội vui lòng…

Phòng Giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ…

Danh sách Trung tâm tiếng Hoa tại các Trường Đại học tại Đài Loan   Danh sách Trung tâm tiếng Hoa tại các Trường Đại học tại Đài Loan cập…

110-111年華語教學平臺建置與推廣計畫 為提升華語教師赴海外任教競爭力,本部補助國立臺灣師範大學提供【COOL Chinese】平臺,希華語教學人員能有效應用於實際教學現場,平臺功能包括: (一)「eMPOWER中文字詞句教學平臺」(具備自編教材及評量功能); (二)「SmartPinyin+SmartZhuyin中文智能聽說系統」(提供聽說練習、教師自編聽說測驗功能); (三)「SmartReading-Mandarin中文適性閱讀系統」(依據學生閱讀能力提供適性讀本); (四)「SmartWriting-Mandarin中文智慧寫作系統」(寫作模型自動評分、偵測別字與語法)。 二、請有意參與培訓者於111年9月19日(星期一)下午2時前至下列網址勾選方便出席的所有時間:https://forms.gle/4bGCRgMavAyLb4g89;本部將擇可出席人員較多之時段辦理工作坊,並另行通知報名結果。 三、工作坊每個場次為1.5小時,完成培訓者將獲頒證書;另如報名3次工作坊卻無故缺席者將以停權方式處理。)

Mời các bạn thí sinh mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc và một bản photo đến nhận bảng điểm và chứng chỉ TOCFL ngày 19/08/2022. Nếu ủy thác cho người…

Phòng Giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam xin thông báo mở đăng ký dự thi kỳ thi năng lực Hoa ngữ…

Mời các bạn thí sinh mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc và một bản photo đến nhận bảng điểm và chứng chỉ TOCFL ngày 05/08/2022. Nếu ủy thác cho người…