Học viện Quốc tế sáng tạo

Đại học Quốc lập Chính trị thông báo tuyển sinh

Học viện quốc tế sáng tạo thành lập năm 2018, môi trường đào tạo song ngữ, Trung- Anh, là học viện đầu tiên của Đài Loan, chuyên tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân tài liên ngành toàn cầu.

Học viện cung cấp chương trình đào tạo tích hợp theo định hướng giải quyết vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực.

Thiết kế chương trình giảng dạy tuân thủ các khái niệm cốt lõi lập kế hoạch trong lĩnh vực về “phát triển và quản trị toàn cầu”, “học tập nhiều lĩnh vực khác nhau” và “khả năng xử lý thông tin”, tích hợp khoa học xã hội, nghiên cứu pháp lý, phân tích kinh doanh, thông tin và dữ liệu, từng bước đào tạo những nhân tài đa ngành, am hiểu tư duy văn hóa, mô hình kinh doanh và tình hình kinh tế chính trị quốc tế của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Đặc biệt Trường còn có hỗ trợ rất nhiều học bổng bán phần và toàn phần cho sinh viên ưu tú

Chương trình học song ngữ: Trung-Anh

Thời gian nộp hồ sơ:

Lần 1: đến hết ngày 20/10/2021

Lần 2: tháng 1 đến tháng 3 năm 2022

Chi tiết xin liên hệ:

Cô 魏 – Phụ trách tuyển sinh Học viện Quốc tế sáng tạo – Đại học Quốc lập Chính trị

Phone: +886-2-2939-3091 #62782

Mail: tf.wei@nccu.edu.tw

學院網站 : https://www.ici.nccu.edu.tw/zh-hant/

學院文宣 :

https://drive.google.com/drive/folders/1TGRgy3IuUbwodnGbQK755aghR5v6Hsk2? usp=sharing