Hoan nghênh các bạn đến tham gia “Triển lãm du học, việc làm Đài Loan năm 2014”. Hãy nắm bắt cơ hội du học và cơ hội việc làm tại các Doanh nghiệp Đài Loan
Thời gian triển lãm du học: 14:00-17:30 Ngày 05/12/2014
09:00-17:30 Ngày 06/12/2014
Thời gian tuyển dụng việc làm: 14:00-17:30 Ngày 06/12/2014
Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại  học Quốc gia Tp.HCM
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM

Thông báo Triển lãm du hoc, việc làm Đài Loan năm 2014