Giải thưởng cống hiến phát triển ngôn ngữ
bản địa Đài Loan năm 2023
Chào mừng bạn đến với Giải thưởng cống hiến phát triển ngôn ngữ bản địa Đài Loan do Bộ Giáo dục Đài Loan đứng ra tổ chức năm 2023.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30/09/2022 đến 31/10/2022
Đối tượng tham gia và các Giải thưởng: Giải Cá nhân, Giải Đoàn thể, Giải thưởng Cống hiến trọn đời.
Thông tin chi tiết mời tham khảo tại: