Giải nghiên cứu “Khoa học kỹ thuật Hồng Hải” năm 2021
NĂNG LỰC CON NGƯỜI LÀ VÔ HẠN
Nhằm hỗ trợ nghiên cứu, phát triển khoa học và ươm mầm tài năng khoa học và công nghệ, Qũy học bổng giáo dục Hồng Hải đã thành lập giải Khoa học kỹ thuật Hồng Hải nhằm khuyến khích các bạn trẻ có khát vọng, đam mê nghiên cứu, theo đuổi các mục tiêu và lý tưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
⏰ ⏰ Hãy nhanh tay đăng ký ngay tham gia ngay chương trình giải Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải nhé, thời hạn đăng ký nộp hồ sơ đến hết ngày 30/9/2021
?? Nội dung giải thưởng:
Giải thưởng nghiên cứu trị giá lên đến hai trăm năm mươi nghìn đài tệ.
Và có cơ hội thực tập tại tập đoàn KH-KT Hồng Hải để lấy kinh nghiệm thực tiễn.
?? Điều kiện tham gia:
Người đăng ký giải Khoa học-kỹ thuật Hồng Hải phải đáp ứng các yêu cầu sau:
? Là công dân mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc (mang hộ chiếu hoặc thẻ căn cước).
? Nghiên cứu sinh đang theo học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, không làm việc tại doanh nghiệp.
? Chủ đề chính về dự án trong đơn đăng ký là: xe điện và robot.
? Cần có thông tin liên quan về thành tựu trên các tạp chí Khoa học-kỹ thuật liên quan, bài báo hội nghị, chứng chỉ giải thưởng và chứng chỉ kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.
? Ứng viên cung cấp các tạp chí học thuật và bài báo hội nghị phải là tác giả đầu tiên không phải là cố vấn.
☎️ Thông tin liên quan mời các bạn tham khảo tại Link: https://www.foxconnfoundation.org/plan/techonology_award
Hòm thư:Techawards@foxconnfoundation.org
Phone:02-2808-6058