Để tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Hoa tại Việt Nam tới Đài Loan tham gia lớp huấn luyện giảng dạy tiếng Hoa, trong hai năm liên tiếp năm 2010 và 2011 Chúng tôi đã tổ chức thành công đợt huấn luyện 2 tuần tại Đài Loan. Năm nay Chúng tôi cũng dự định tổ chức cho đoàn giáo viên tiếng Hoa đang giảng dạy tại các trường Đại học tại Việt Nam sang Đài Loan tham gia lớp huấn luyện giảng dạy tiếng Hoa thời gian 2 tuần, từ ngày 1/7 đến ngày 15/7/2012. Hoan nghênh quý Thầy/Cô đăng ký tham gia.

Phiếu đăng ký
Kế hoạch tổ chức
Chương trình tập huấn

報名表
研習計劃
課程表