Khoa giảng dạy tiếng Hoa – DH Quốc lập Sư phạm Đài Loan Tuyển sinh Học vị Thạc sĩ tại chức giáo viên tiếng Hoa tại hải ngoại năm 2019 (đào tạo từ xa)

**Đăng ký: trước ngày 31/03/2019

**Phương thức đào tạo: Hoàn toàn bằng đào tạo từ xa, miễn nhập cảnh.

**Nội dung đào tạo:Lí luận giảng dạy Hoa ngữ và thực vụ, bao gồm 24 tín chỉ, hoàn thành luận văn và các điều kiện tốt nghiệp liên quan được cấp bằng Thạc sĩ.

**Đối tượng tuyển sinh: giáo viên giảng dạy tiếng Hoa tại hải ngoại hoặc người đang tại chức có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hoa từ 1 năm trở lên, và phù hợp với quy định của Bộ giáo dục Đài Loan.

**Số lượng tuyển sinh: 30 người.

**Đăng ký tại : https://ntnucamp.sce.ntnu.edu.tw/OnlineMTC/

**Phương thức xét duyệt: xét duyệt hồ sơ & phỏng vấn qua mạng.

**Liên hệ: +886-2-7734-3833/ tcsl@ntnu.edu.tw