Hiện tại Đài Loan có gồm 166 trường Đ H, C Đ , bao gồm 55 trường Công lập, 111 trường Dân lập. hệ thống trường được chia thành Đ ại học (university), Học viện (college), Cao đ ẳng nghề (junior college). Đại học và Học viện đều có đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ, Cao đẳng nghề chỉ cấp bằng tốt nghiệp nghề. Tất cả website của các trường đều có tiếng Hoa và tiếng Anh, có thể tìm hiểu về các khoa, thông tin nhập học và học bổng, hãy tham khảo danh sách các trường Đ H,CĐ.

File đính kèm: Danh sách các tr ường Đại học, Cao đẳng  của Đài Loan