Đại học Đông Hải tuyển sinh năm học 2019

**Hướng dẫn xin nhập học, mời tham khảo tại : http://exam.thu.edu.tw

**Thời gian kết thúc nhận hồ sơ : 02/06/2019

** Đă ng ký nhập học tại :http://exam.thu.edu..vn/EXAM/25_index2.htm

** Đ iện thoại: +886(4)23598900

**Email:ADMISSION@THU.EDU.TW