Cuộc Thi Thư Pháp Chữ Hán Chính Thể Toàn Cầu Năm 2015 Cuộc thi Thư pháp chữ Hán Chính thể toàn cầu năm 2015 do Hội thư pháp học tổ chức dưới sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Đài Loan. 1. Thể lệ cuộc thi: Cuộc thi được chia làm hai nhóm, bao gồm: nhóm viết chữ và nhóm thư pháp. 1.1 Nhóm viết chữ gửi tác phẩm của mình về dự thi qua email đến địa chỉ: taiwanshufu@gmail.com 1.2 Nhóm thư pháp xin gửi tác phẩm dự thi của mình qua đường bưu điện đến địa chỉ: 台北市金山南路一段 30 巷 12 號臺北書畫院 1.3 Thời gian: các tác phẩm dự thi xin gửi về trước ngày 25 tháng 11 năm 2015. 2. Thông tin liên lạc: Email : taiwanshufu@gmail.com Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi mời tham khảo tại website chính thức của cuộc thi: www.big5.org.tw