CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI ONLINE KỲ MÙA THU NĂM 2021, ĐẠI HỌC Á CHÂU
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ NHU CẦU TRAO ĐỔI CẦN ĐỀ CỬ SINH VIÊN THAM GIA VÀ LIÊN HỆ VỚI TRƯỜNG Á CHÂU TRƯỚC NGÀY 16/08/2021
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI:
Y DƯỢC VÀ KHOA HỌC SỨC KHỎE
QUẢN LÝ
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
THIẾT KẾ
Văn phòng: Học viện Quốc tế, Đại học Châu Á
Người liên hệ: Tia Szu-tu
E-mail: 109300164@asia.edu.tw Địa chỉ: 500, Lioufeng Rd., Wufeng, Taichung 41354
Trang web Đài Loan: https://ciae.asia.edu.tw/
Thông tin chi tiết tham khảo tại:

http://tweduvn.org/wp-content/uploads/2022/07/Brochure-of-AU-Vritual-Exchange-Program-for-Fall-2021-final.pdf