Thông tin tuyển sinh k ỳ mùa thu n ă m 2019- Chương trình Nghiên cứu sinh Quốc tế tại Viện Nghiên cứu Trung ương

Chương trình Nghiên cứu sinh Quốc tế tại Viện Nghiên cứu Trung ương gồm 12 lĩnh vực, bao gồm: tổ toán lý, tổ kỹ năng sống và tổ nhân văn, mỗi năm đều cung cấp hơn 100 cơ hội học bổng Tiến sĩ. Hiện tại, tuyển sinh năm 2019 đã mở hệ thống cho sinh viên Quốc tế toàn cầu đăng ký.

**Thời gian kết thúc đăng ký: Ngày 31 tháng 1 năm 2019

**Hệ thống đăng ký trực tuyến (online):http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php

**Tham khảo Chương trình tại :http://tigp.sinica.edu.tw/