Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng Viện trưởng Viện Truyền thông Đại học Quốc lập Chính Trị

國立政治大學公開徵求傳播學院院長候選人啟事 Thông tin tuyển dụng Viện trưởng Viện Truyền thông Đại học Quốc lập Chính Trị 依據本校 院長遴選 辦法 、傳播學院院長遴選要點及傳播學院院長遴選委員會111年3月18日第一次會議決議辦理。 院長任期自111年8月1日起,任期三年,得連任一次。 院長候選人應具備下列條件: ( 一)國內外大學教授。 ( 二)具學術領導、行政能力、服務熱忱及 高尚品德。 ( 三)具學術成就與聲望且學術專長與傳播學院相符。 院長候選人由本校各系、所、學位學程推薦,或自行登記參選,或經遴選委員會全體委員三分之一以上之連署舉薦。…