Phòng Giáo dục-Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Văn phòng VEST-500 Đài Loan sẽ tổ chức buổi giới thiệu về Học bổng du học Đài Loan năm 2016 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Ngày 19/3 tại Triển lãm Giáo dục Đại học Đài Loan 2016- Trường Đại học Hải Phòng: 10:00-10:30
2. Ngày 20/3 tại Triển lãm Giáo dục Đại học Đài Loan 2016- Trường Đại học KHXH & NV Hà Nội: 10:00-10:30
3. Ngày 21/3: Triển lãm Giáo dục Đại học Đài Loan 2016- Trường Đại học Thái Nguyên: 10:00-10:30

Kính mời các thầy cô giáo, viên chức, các bạn học sinh, sinh viên đến tham dự buổi giới thiệu về Học bổng du học Đài Loan tại Triển lãm Giáo dục Đại học Đài Loan năm 2016 để có cơ hội tiếp cận với thông tin về các chương trình Học bổng Du học Đài Loan rõ nét hơn.

Buổi giới thiệu Học bổng Du học Đài Loan 2016