2021 Global Youth Trends Forum

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, cơ hội hợp tác của thanh niên các quốc gia cũng ngày càng gia tăng. Để đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, vào năm 2021, chúng tôi sẽ lấy “Quan hệ đối tác toàn cầu-Thanh niên Toàn cầu thời dịch” làm chủ đề, và thảo luận về những thay đổi và tác động sau đại dịch mà thanh niên các quốc gia toàn cầu phải đối mặt theo xu hướng toàn cầu hóa thông qua chia sẻ của các chuyên gia và các cuộc thảo luận với giới trẻ.

Bạn muốn tìm hiểu về các xu hướng của giới trẻ toàn cầu hiện nay? Bạn muốn giao lưu với các thạc sĩ và chuyên gia quốc tế?

Hay bạn muốn kết bạn với các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới? Tất cả đều có trong diễn đàn “Xu hướng thanh niên toàn cầu năm 2021”. Chỉ cần đăng ký tham gia và xem phát sóng trực tiếp, bạn có thể dễ dàng tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế chỉ cần thông qua màn hình máy tính!

Buổi họp mặt hoành tráng của những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới sắp bắt đầu diễn ra!  Hãy bấm để đăng ký ngay tại:

https://iyouth.youthhub.tw/gytf2021/

P hát trực tiếp tại: https://youtu.be/YYoprEUqRtM