Trung tâm Giáo dục Đài Loan thông báo lớp ôn thi band A, B, C cho kỳ thi TOCFL tháng 12/2017:

  • Thời gian: các buổi tối trong tuần, dự kiến 18h30-20h30/ 2 buổi trong tuần (bắt đầu từ 16/11/2017)
  • Địa điểm: ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi ( http://techanoi.edu.vn/vi/)
  • Học phí: 1.000.000/10 buổi
  • Thời gian ghi danh: từ nay đến hết 16/11/2017 tại P.110, nhà C, ĐH Nhân văn (giờ hành chính)